Kaj je AdBlue?

AdBlue je vodna raztopina uree, ki se uporablja, kot rešitev pri zmanjšanju dušikovih oksidov v izpustih pri vozilih, ki jih poganja dizelski motor (predvsem tovornjaki, avtobusi, traktorji, lahka tovorna vozila in avtomobili), ki bodo/ so opremljeni s katalizatorjem SCR – ang. Selective Catalytic Reduction – Selektivna katalitična redukcija.


AdBlue je tekočina, ki vsebuje 32,5% uree najvišje čistosti in demineralizirane vode.

 
Je tekočina brez vonja in ni zdravju škodljiva z blagim vonjem amonijaka ampak popolnoma varna za obvladovanje. Ni eksploziven, ni gorljiv in ni nevaren za okolje. Tekočina AdBlue spada med tekočine z minimalnim tveganjem med transportom.

AdBlue ni gorivo, ni dodatek gorivom in se mora uporabljati v posebnem, ločenem rezervoarju.


Znamka Air1 AdBlue je registrirana s strani VDA (Verband Der Automobilindustrie)- nemško združenje konstruktorjev vozil.

VDA podeli licenco za trgovanje z ureično tekočino samo proizvajalcem, ki spoštujejo visoke standarde kvalitete in transporta, ki jih navaja standard ISO 22241 (ex. DIN 70070)Kaj je Air 1?


Je znamka sinteziranega AdBlue-ja, katerega izdeluje in trži Yara s.p.a. Italija, eden največjih proizvajalcev AdBlue-ja na svetu.

Air 1 spada med najbolj razširjene in poznane znamke na trgu z AdBlue tekočinami. Od leta 2006 milijoni vozil po vsem svetu redno uporabljajo Air 1.


Air 1® je znamka registrirana pod Yara International.


Air 1 je na voljo v različnih pakiranjih, odvisno od velikosti voznega parka in potreb vsakega uporabnika.Tehnika pridobivanja


...je bila razvita v sklopu kemičnega posega/tretmaja za zmanjšanje emisij dušikovih oksidov (NOx).


AdBlue je lahko produkt dveh procesov…


 • Sinteza


Produkte najnaprednejših tovarn amonijaka in uree preide skozi proces sinteze: na koncu proizvodnega cikla pridobimo 100% čisto ureo, ki jo kasneje prilijejo demineralizirani vodi v pravilnem razmerju.


 • Raztapljanje – disolucija


Produkt je pridobljen z raztapljanjem granul uree in primešane demineralizirane vode.
PREDNOSTIPREDNOSTI
 SLABOSTISLABOSTI
   
 • Vsi parametri se nadzorujejo računalniško vsaki fazi proizvodnje

 
 • Kontrola parametrov samo preko vzorcev

 • 100% čistost izdelka

 
 • Možnost kontaminiranja v različnih fazah proizvodnje

 • Stalna konsistentnost kakovosti

 
 • Nestalna kvaliteta v različnih pakiranjih

 • Nezmožnost kontaminacije med proizvodnjo

 
 • Ob raztapljanju granul lahkoprihaja do obstoja tujih snovi v tekočini

 • Popolna sledljivost vsakega produkta

 
 • Sledljivost ni zagotovljenaYara S.p.a. Ferrara je edini obrat v Italiji usposobljen za proizvodnjo sintetiziranega AdBlue-ja pod imenom Air1 v skladu s standardom ISO 22241.Prenesi brošuro

Prenesi katalog

Prenesi aplikacijo - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yara.air1.adblue&hl=en